Reserveren

Schoolvoorstellingen in de Poppenzaal

LET OP! Om te reserveren voor een voorstelling op school of elders, neem je best contact via dit reservatieformulier of telefonisch op het nummer: 014 42 33 22.

Reserveren schoolvoorstelling in de Poppenzaal

Je persoonsgegevens worden opgenomen in ons ledenbestand conform de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ze zullen alleen gebruikt worden om je op de hoogte te houden van de activiteiten van de organisatie. Je hebt tevens het recht om jaarlijks je persoonlijke gegevens op te vragen en te laten verbeteren wat fout is.

Voor reservatie van familievoorstellingen in de Poppenzaal kan je een ander formulier invullen. Voor voorstellingen op verplaatsing vul je dit formulier in.