Technische fiche

Prijzen en technische voorwaarden op verplaatsing

Bouwstenen

Prijzen

 • Uitkoopsom:  € 600,  tweede, derde voorstelling als het decor kan blijven staan € 350
 • In scholen onder schooluren: € 475,  tweede, derde voorstelling als het  decor kan blijven staan € 325
 • Reeksen en andere situaties worden in overleg besproken.
 • Reiskosten: 0.40/km vanaf Turnhout.


'Bouwstenen' Technische en praktische voorwaarden op verplaatsing

 • Verduistering is wenselijk, maar niet noodzakelijk. Het is wel fijn voor de sfeer, en we hebben mooie belichting bij deze voorstelling.
 • Plaats: minimaal 7m breed x 4m diep en 2.50m hoog, grotere oppervlakte is aangenaam.
 • Omdat er met mechanische poppen wordt gewerkt is het speelvlak heel belangrijk! De ondergrond moet vlak en zonder hobbels zijn.
 • Maximum aantal toeschouwers: zonder podium 120 kinderen, met podium 150.
 • Speelduur 55 minuten, pauze mogelijk.
 • Propop heeft een eigen licht- en geluidinstallatie.
 • Opbouwtijd: Ik kom 2.30 uur tevoren, de speelplek moet dan toegankelijk, leeg en netjes zijn.


Technische fiche
: Er is een uitgebreide technische fiche met tips en aanwijzingen om de voorstelling goed te laten verlopen.

Sabam: Wij zijn niet aangesloten en je moet dus niets betalen.
Tenslotte: Zijn wij altijd bereid u advies te geven, wij hebben tenslotte jarenlange ervaring met het theatergebeuren.