Technische fiche

Prijzen en technische voorwaarden op verplaatsing

Holle Bolle Billy

Prijzen

  • Uitkoopsom:  € 500,  tweede, derde voorstelling als het decor kan blijven staan € 350
  • In scholen onder schooluren: € 425,  tweede, derde voorstelling als het  decor kan blijven staan € 325
  • Reeksen en andere situaties worden in overleg besproken.
  • Reiskosten: 0.40/km vanaf Turnhout.


'Holle Bolle Billy' Technische en praktische voorwaarden op verplaatsing

  • Verduistering is wenselijk, maar niet noodzakelijk. Deze voorstelling kan ook buiten als straattheater
  • Plaats: minimaal 6m breed x 4m diep en 2.60m hoog, grotere oppervlakte is aangenaam.
  • Maximum aantal toeschouwers: zonder podium 120 kinderen, met podium 150.
  • Speelduur 60 minuten, pauze mogelijk.
  • Propop heeft een eigen licht- en geluidinstallatie.
  • OpbouwtijdWij komen 2.30 uur tevoren, de speelplek moet dan toegankelijk, leeg en netjes zijn.


Technische fiche
: Er is een uitgebreide technische fiche met tips en aanwijzingen om de voorstelling goed te laten verlopen.

Sabam: Wij zijn niet aangesloten en je moet dus niets betalen.
Tenslotte: Zijn wij altijd bereid u advies te geven, wij hebben tenslotte jarenlange ervaring met het theatergebeuren.