Technische fiche

Prijzen en technische voorwaarden op verplaatsing

Sinterklaas Kapoentje

Prijzen

  • Uitkoopsom:  € 700,  tweede, derde voorstelling als het decor kan blijven staan € 450
  • In scholen onder schooluren: € 575,  tweede, derde voorstelling als het  decor kan blijven staan € 375
  • Reeksen en andere situaties worden in overleg besproken.

  • Reiskosten: 0.40/km vanaf Turnhout.


'Sinterklaas' Technische en praktische voorwaarden op verplaatsing, onder voorbehoud.

  • Verduistering (waarschijnlijk) noodzakelijk.
  • Speelvlak, decor: minimaal 6m breed x 4m diep en 2.60m hoog, grotere oppervlakte is aangenaam.
  • Maximum aantal toeschouwers: zonder podium 100 kinderen, met podium 120.
  • Speelduur 60 minuten, pauze mogelijk.

  • Licht: Propop heeft een eigen lichtinstallatie, U zorgt voor degelijk geaard stopcontact minimaal 16A.
  • Geluid: Wij gebruiken ons eigen materiaal


Opbouwtijd: Wij komen 2.30 uur tevoren, de speelplek moet dan toegankelijk, leeg en netjes zijn.

Technische fiche: Er is een uitgebreide technische fiche met tips en aanwijzingen om de voorstelling goed te laten verlopen.

Sabam: Wij zijn niet aangesloten en je moet dus niets betalen.

Tenslotte: Zijn wij altijd bereid u advies te geven, wij hebben tenslotte jarenlange ervaring met het theatergebeuren.